Dades obertes i arxius municipals

Acció formativa

Dades obertes i arxius municipals

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Cultura
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
4 h
Presencial
4 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

Abast conceptual i legalExperiènciesAvaluació de casos

Conèixer l’abast de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en la seva afectació als arxius municipals dels ajuntaments i analitzar la seva aplicació amb casos concrets, per part del arxivers municipals de la Xarxa d’Arxius Municipals.

Presentació de coneixements i experiències
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Arxiver Gestió dels arxius municipals