Dialux avançat

Acció formativa

Dialux avançat

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Requisits
Cal tenir descarregat el progrma DIALUX en local per a poder seguir el curs
Nombre de participants:
Mínim
12
Òptim
20
Màxim
20
Canal
Videoformació + en línia
Durada:
13,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
9,0 h
Treball en línia
4,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

. Normativa de referència.
. Conceptes bàsics d'il·luminació.
. Pràctiques d'anàlisis complexos d'enllumenat públic.
. Anàlisi d'informes.

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible i 13. Acció climàtica.

. Donar a conèixer la normativa de referencia.
. Capacitar als tècnics en l'ús de l'eina Dialux per a la realització d'anàlisis complexes d'enllumenat exterior.
. Donar els coneixements necessaris per ser competent alhora d'entendre els informes rebuts per part d'empreses d'enllumenat externes.

. Es faran sessions pràctiques on es treballarà l'eina de manera guiada pel formador del curs.
. Al final del curs es plantejaran dos exercicis pràctics a resoldre pels participants.
Assistència
Proves d’aprenentatge
. Assistència i participació a les sessions.
. Els alumnes hauran de lliurar a l'aula virtual els exercicis proposats pel docent dins del termini establert.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Projectes de millora energètica
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Projectes de millora energètica