Dinamitzador social digital en la biblioteca pública

Acció formativa

Dinamitzador social digital en la biblioteca pública

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits
Personal de biblioteques encarregat de dinamitzar les activitats de l'alfabetització i capacitació digital
Nombre de participants:
Mínim
12
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
12,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
6,0 h
Treball en línia
6,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

•Metodologies d’innovació social•Coneixement de les diferents metodologies de dinamització de grups (co-creació, design thinking, learning by doing, etc.)•Aprenentatge col·laboratiu•Creació de comunitat local•L’ús de la tecnologia com a eina de transformació social inclusiva•Conceptes de robòtica i programació•Cultura maker i capacitació en l’ús de tecnologies de creació i fabricació digital•Eines digitals de disseny•Fabricació digital

•Proporcionar al personal de la XBM habilitats i competències per a la dinamització d’activitats.•d’alfabetització i capacitació digital a partir de reptes sorgits de la comunitat per minimitzar l’escletxa digital.•Apoderar els ciutadans adults creant programacions que donin resposta als seus processos vitals (laboral, social, cultural, memòria i patrimoni, oci, creació, etc.)•Apoderar els nenes i nenes a través del joc, robòtica i programació.•Aprendre a utilitzar la tecnologia com a eina de transformació social inclusiva.

La sessió s’estructurarà combinant processos teòrics i pràctics. Coneixement de bones pràctiques. Cada participant haurà de proposar un projecte viable per la seva biblioteca.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Bibliotecari Aprenentatge permanent