Disseny de la intervenció social des del Jo (eines pràctiques)

Acció formativa

Disseny de la intervenció social des del Jo (eines pràctiques)

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Benestar Social
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
22
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

-Principis de la Psicogenealogia -Aprenentatge experiencial i experiències neuroeducatives -Eines pràctiques sistèmiques per a la intervenció social-Vincle-demanda (Proactivitat VS Reactivitat)-Coaching narratiu-Introducció als equips d’alt rendiment-Com sobreviure al canvi en la seva aplicació -Intervenció basada en'acceptació i el compromís (ACT)-Metodologies Agile

- Dotar d’eines als professionals de serveis socials per a la intervenció amb els casos, el treball en equip i els projectes. - Conèixer i experimentar eines practiques per a la intervenció social des d’una mirada sistèmica - Aprendre a identificar i gestionar situacions destrès a fi devitar el desgast del/de la professional i millorar la salut laboral. - Donar elements de prevenció a nivell individual, associats a la tasca, associats a lequip i associats a la institució. - Generar canvis tant en els professional com en l’usuari - Canviar de paradigma en la relació Professional - Usuari: Proactiu vs Reactiu o responsabilitzar a l’usuari en el seu procés de canvi

­El curs s'estructura en un bloc de 20 hores, amb treball intersetmanal (lectures i accions a treballar a la feina amb els casos o situacions plantejades...), per tal de treballar la transferibilitat dels aprenentatges, conceptes, actituds i competències que s'han aprofundit en el curs.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport operatiu Serveis de benestar social Treballador familiar Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials