Economia circular en la gestió dels residus

Acció formativa

Economia circular en la gestió dels residus

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
10,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
10,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

- La gestió de residus, reptes i oportunitats- Plans de prevenció i minimització de residus- Sinèrgies en el mon local i l’economia circular. Casos pràctics- Indicadors de seguiment de la implementació de l’economia circular als municipis- Exemples i casos d’èxit

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 12. Consum i producció responsables.- Desenvolupar el model d’economia circular com a eina de canvi en la gestió dels serveis municipals cap a un model més responsable i eficient de la gestió dels residus.- Integrar la gestió dels residus amb els altres serveis municipals per optimitzar els recursos dels municipis i conèixer les diferents sinèrgies en la gestió dels serveis municipals.- Donar a conèixer diferents estratègies en la revalorització dels residus i la preservació dels recursos que defineixen les vies cap al residu zero. - Identificar i analitzar iniciatives municipals circulars per relacionar-les i assolir els objectius estratègics dels ODS.- Desenvolupar canals de comunicació efectius per arribar a la ciutadania i complir els objectius establerts per la Unió Europea en matèria de residus.

Exposició teòrica amb exemples i casos pràctics.
Assistència
La metodologia d'avaluació serà l'assistència,
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Activitats de gestió ambiental