Eficiència energètica aplicada al manteniment d'edificis municipals

Acció formativa

Eficiència energètica aplicada al manteniment d'edificis municipals

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Requisits
Personal de manteniment d'oficis i encarregats.El curs es podrà oferir indistintament en línia o presencial, segons ho requereixin les condicions. Serà un curs descentralitzat sota demanda.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
4,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
4,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Introducció. Manteniment. Eficiència. - Instal·lacions elèctriques i d’il·luminació.- Instal·lacions tèrmiques, de calefacció, climatització i d’aigua calenta sanitària (ACS).- Visita a equipament municipal amb instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària amb energies renovables.

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 9. Indústria, innovació i infraestructures, 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.- Entendre el manteniment i la seva influència en el correcte funcionament de les instal·lacions.- Saber què és l’eficiència energètica i com s’aplica a les instal·lacions dels edificis.- Analitzar la distribució dels consums energètics als edificis municipals. - Aprendre a monitoritzar i fer el seguiment dels nostres consums energètics. - Conèixer els aspectes que influeixen en el rendiment de les instal·lacions elèctriques i d’il·luminació, i com millorar la seva eficiència.- Conèixer les instal·lacions tèrmiques i de clima per tal de poder implementar les accions i criteris de manteniment encaminats al bon funcionament de la instal·lació i la millora de la seva eficiència energètica.- Implementar les accions i criteris de manteniment encaminats al bon funcionament de la instal·lació i la millora de la seva eficiència energètica.- Aplicar els coneixements adquirits a un edifici municipal.

Assistència
La metodologia d'avaluació serà l'assistència
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis