Eines de gestió del servei d'abastament d'aigua

Acció formativa

Eines de gestió del servei d'abastament d'aigua

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
12,0 h
Presencial
12,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Models de gestió. - Concessió. Elements claus per la redacció dels plecs de condicions.- El control de la xarxa de distribució de l’aigua i de la seva gestió tècnica: xarxes de distribució, equips de bombament, dipòsits, comunicació. Indicadors de gestió.- La gestió dels serveis públics. La gestió del servei de subministrament d’aigua.- Plans Directors del servei d’abastament d’aigua.- Els costos del servei: anàlisi de costos.- La factura de l’aigua: cànon de l’aigua.- Eines de suport de la Diputació de Barcelona.- Experiències reals.

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles.- Analitzar els diferents models de gestió.- Conèixer els elements bàsics de la xarxa d’abastament.- Conèixer la gestió del servei de subministrament d’aigua.- Analitzar Plans Directors del servei d’abastament d’aigua. - Analitzar l’estructura econòmica del servei. Costos.- Conèixer els ingressos del servei. Sistema tarifari.- Conèixer les eines de suport de la Diputació de Barcelona.- Analitzar casos reals.

En aquest curs es realitzaran exposicions teòriques, es potenciarà l’intercanvi d’experiències i la participació dels assistents. Es treballarà amb casos reals.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Activitats de gestió ambiental