El cost dels Serveis (ICAL 2013) - Teòric

Acció formativa

El cost dels Serveis (ICAL 2013) - Teòric

Àmbit promotor de formació
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Requisits
Pertànyer a una entitat local de la província de Barcelona
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
36
Màxim
47
Canal
Presencial
Durada:
10 h
Presencial
10 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

IntroduccióLa coherència comptableModel senzill de costosEl cost efectiuResolució IGAE 28/7/2011Aprofundir en l'anàlisi de costConfecció de la memòriaCostos per taxes i preus públics

Adquirir els coneixements necessaris per a l'elaboració de l'anàlisi de cost de l'entitat, poder justificar les ordenanaces de taxes i preus, i confeccionar la memòria de costos segons l'ICAL 2013.

Exposició del formador amb suports audiovisuals, diàleg amb els participants sobre els punts claus del contingut i resolució dels dubtes que puguin sorgir. S'intercalen exemples que realitza el formador per veure l'aplicació pràctica.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Interventor Control financer
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Control financer