El cost efectiu

Acció formativa

El cost efectiu

Àmbit promotor de formació
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Requisits
Pertànyer a una entitat local de la província de Barcelona.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
36
Màxim
47
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
10 h
Presencial
0 h
Videoformació
4,0 h
Treball virtual
6 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

ConceptesCrear entitatsOrigen de dadesL’estructura de serveisTractament de la despesaTractament de l’amortitzacióEl problema de l’inventariAltres dadesCostos indirectesIngressos dels concessionaris

Adquirir els coneixements necessaris per a l'elaboració de l'anàlisi de cost de l'entitat i generar lainformació requerida per l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre.

Aula virtual on s'instrumentalitzarà:1.Visualització de vídeos explicatius.2.Realització de qüestionari per validar la visualització.Videoconfèrencia amb participants que hagin omplert el qüestionari per resoldre dubtes.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Interventor Control financer
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Control financer