El Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública

Acció formativa

El Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Cultura
Requisits
Arxivers/eres de la Xarxa d'Arxius Municipals
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
20
Màxim
30
Canal
Videoformació
Durada:
2,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
2,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

Abast, contingut, aplicació i exemples.

Donar a conèixer l’abast, el contingut i la repercussió d’aquest decret en l’àmbit municipal, tant en la gestió de l’Ajuntament, com de l’Arxiu Municipal en particular.

Plantejament teòricopractic
Assistència
Plantejament teòricopractic
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Arxiver Gestió dels arxius municipals