El dret a morir dignament: quins drets tenim i quins ens falten

Acció formativa

El dret a morir dignament: quins drets tenim i quins ens falten

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Videoformació
Durada:
3,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
3,0 h
Modalitat
sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

- El marc legal: Conveni del Consell d'Europa per a la protecció dels drets humans i la dignitat de l'ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia i la medicina (1997). La llei catalana 21/2000 Sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. La llei espanyola 41/2002 Bàsica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (LAP). L'article 20 de l'Estatut de Catalunya (2006).- El Document de Voluntats Anticipades (DVA).- Quan els drets reconeguts no es respecten i els drets que encara ens falten.- Els països que tenen més drets al final de la vida.- L'opinió de la ciutadania espanyola respecte els drets al final de la vida.- La postura del Parlament de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.- Dret a Morir Dignament-Catalunya: qui som? què fem? què demanem?

Conèixer els drets humans relacionats amb el final de la vida de les persones: els que tenim aquí i els que tenen a d'altres països.Donar a conèixer la Declaració Institucional sobre la mort digna i reflexionar sobre les seves implicacions a la feina dels treballadors municipals.Potenciar les competències per poder parlar de la mort digna.

Exposició teòrica
Certificat d’assistència

Destinataris