El Pacte dels alcaldes i alcaldesses per al clima i l'energia

Acció formativa

El Pacte dels alcaldes i alcaldesses per al clima i l'energia

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Semipresencial
Durada:
18,0 h
Presencial
12,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
6,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- El Pacte dels alcaldes i alcaldesses per al Clima i l’Energia- El Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC) : Introducció- El PAESC: Metodologia de redacció - Estructura del document: què inclou i què NO inclou - Mitigació:- El PAESC: Metodologia de redacció - Adaptació - Equitat energètica: Com s’inclou en el PAESC?- El PAESC: participació i comunicació- El PAESC: Seguiment - El PAESC: Finançament- Conclusions

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica- Entendre què és un PAESC.- Conèixer els recursos disponibles per a l’elaboració d’un PAESC - Conèixer eines per l’obtenció de dades de consum energètic a l’ajuntament- Conèixer la metodologia de càlcul de les emissions i d’avaluació de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic- Elaborar informes de seguiment i valorar la inclusió de millores

Tres sessions de 4 hores presencials teòrico-pràctiques i 6 hores més de formació en línia
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Activitats de gestió ambiental