El Pla de resiliència urbana com a eina de millora dels serveis municipals

Acció formativa

El Pla de resiliència urbana com a eina de millora dels serveis municipals

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic
Requisits
Regidors i tècnics municipals amb els coneixements de gestió propis del seu càrrec
Nombre de participants:
Mínim
20
Òptim
25
Màxim
30
Canal
Presencial
Durada:
6,0 h
Presencial
6,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Sessió 1: Concepte de resiliència.Sessió 2: Avaluació de la resiliència des del govern local.Sessió 3: Elaboració d'una estratègia de resiliència.Sessió 4: Gestió de la resiliència urbana.

* Entendre les vulnerabilitats dels municipis davant dels riscos.* Avaluar la capacitat d'un sistema municipal per dissenyar unes polítiques locals adaptades a un futur incert.* Construir una estratègia local que faci el municipi més resilient.* Conèixer eines de comandament per prendre decisions adequades per millorar la gestió municipal en clau resilient.

El curs es desenvoluparà en quatre sessions (dos sessions per matí). En aquestes sessions es combinaran coneixements teòrics amb estudis de cas d'experiències de resiliència aplicats a les ciutats o territoris.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Planificació, disseny i gestió d'espais urbans