El Registre de personal com a eina de custòdia i acreditació de les dades dels empleats públics

Acció formativa
El Registre de personal com a eina de custòdia i acreditació de les dades dels empleats públics
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
Requisits:
Les persones que optin a aquesta formació han de ser necessàriament de l’àmbit de RH i/o organització (responsables, personal tècnic i administratiu de l’àmbit de RH).
Màxim 2 persones per Ajuntament.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 15 | Màxim 20
Canal:
Presencial
Durada: 3,0 h | Presencial 3,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

1. Què és el registre de personal?
2. Finalitats del registre de personal
3. Normativa de referència
4. Abast i contingut
5. Classificació de la informació
6. Custòdia i manteniment
7. Documentació del registre central de personal: formularis.

* Conèixer quina informació han de tenir els ens locals dels seus empleats/des per donar compliment a la normativa estatal i autonòmica en tot allò que fa referencia a la inscripció, anotacions i resolucions d'actes administratius que afecten a l'historial de totes les persones al servei de l'administració.

Treball teòric i pràctic sobre els continguts bàsics.
Assistència
Assitència i participació a la sessió.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de recursos humans
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió de recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Gestió de recursos humans