El Reial Decret 203/2021, de 30 de març, del Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics

Acció formativa

El Reial Decret 203/2021, de 30 de març, del Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Cultura
Requisits
Arxivers/eres de la Xarxa d'Arxius Municipals
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
20
Màxim
30
Canal
Videoformació
Durada:
2,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
2,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

Abast, contingut, aplicació i exemples.

Donar a conèixer l’abast, el contingut i la repercussió d’aquest reial decret en l’àmbit municipal, tant en la gestió de l’Ajuntament com de l’Arxiu Municipal en particular.Abast, contingut, aplicació i exemples.

Plantejament teòricopractic
Assistència
Plantejament teòricopractic
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Arxiver Gestió dels arxius municipals