El treball de les emocions de l’infant a través del moviment i la música

Acció formativa

El treball de les emocions de l’infant a través del moviment i la música

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser educador/a d’escola bressol municipal.No haver fet el curs: "La dansa com a recurs ritmicomusical i psicomotriu a l'escola bressol".
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Desenvolupament de la motricitat en l’infant de 0 a 3 anys en el marc curricular de l’escola bressol. Identificació dels elements i/o possibles causes d’intervencions no adients. - Base tècnica del moviment i de la dansa a través de diferents musiques.- L’educació del moviment corporal de l’infant en el context escolar mitjançant les situacions musicals i el joc dansat. Eines i estratègies.- Treball de la memòria corporal a través del ritme i la coreografia. - Activitats ritmicomusicals i avaluació del seus efectes sobre el procés de maduració de l’infant (àmbit sensorial, motor, cognitiu i psicomotor).

- Establir alternatives de treball docent que afavoreixin en l’infant petit l’adequada estructuració del seu esquema corporal. - Utilitzar el moviment com a base de tots els aprenentatges a l’escola bressol.- Implementar a l’escola bressol activitats en l’àmbit sensorial i motor a través dels llenguatges artístics de la música i la dansa.- Valorar la col·laboració d’altres professionals en el disseny d’activitats relacionades amb el desenvolupament de llenguatges artístics en el primer cicle d’educació infantil.

-Es combinaran expossicions teòriques amb activitats pràctiques.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Planificació i programació de la docència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Mestre escola bressol Planificació i programació de la docència