Elaboració d'un protocol per a la gestió de conflictes interpersonals i prevenció de l'assetjament psicològic

Acció formativa
Elaboració d'un protocol per a la gestió de conflictes interpersonals i prevenció de l'assetjament psicològic
Àmbit promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Ser membre de l'Espai Prevenció.
Màxim dues places per Ajuntament.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 15 | Màxim 20
Canal:
Presencial
Durada: 4,0 h | Presencial 4,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

1.Conceptes previs
• Distingim els conflictes. Tipus de conflictes
• Què és un protocol? Definició, finalitat i destinataris

2.Elaboració del protocol
• Anàlisi de la situació actual de l'empresa / ajuntament
• Per on comencem?
• La comissió de treball
• Estructura del protocol i fases d'intervenció
• L'aprovació del protocol
• Divulgació

3.La gestió dels casos
• La diversitat de casos
• La font dels conflictes
• Les parts implicades i els tercers
• El mapa del conflicte com element conceptual i metodològic
• Com dissenyar un pla d'actuació personalitzat
• La intervenció pas a pas
• Propostes de millora. Recomanacions i mesures correctores, quan toca, en la gestió dels casos
• Quan el conflicte es podreix
• Seqüeles de la gestió
• DAFO:
. Debilitats
. Amenaces
. Fortaleses
. Oportunitats
• Valoració final

4. Casos pràctics

1. Conèixer les pautes per elaborar i implantar un protocol de gestió de conflictes i prevenció de l'assetjament psicològic.
2. Conèixer les eines per gestionar els casos en els que sigui d'aplicació el protocol i desactivar els conflictes.

Taller teoricopràctic en el que es fomentarà la participació de les persones assistents.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic prevenció riscos laborals Programes i mesures de prevenció de riscos laborals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Programes i mesures de prevenció de riscos laborals