Els ambients de lliure circulació a l es escoles bressol

Acció formativa

Els ambients de lliure circulació a l es escoles bressol

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser educadora d'escola bressol municipal
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
20 h
Presencial
20 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Bases psicopedagògiques i socials de la proposta de treball per ambients. El concepte d’infant capaç.
- Les actituds i els tipus d’intervenció de l’educador/a: Presencia, observació, escolta, empatia, no judici, resolució creativa, límits.
- Observar, reconèixer i entrar en contacte amb el propi estil d’acompanyament i conèixer d’altres. Prendre consciència de les facilitats i les dificultats.
- L’observació com a eina avaluadora en els ambients de lliure circulació.
- L’acompanyament dels aprenentatges emocionals i afectius, motrius, socials i cognitius. Aprenentatge autònom en els ambients de lliure circulació.
- La importància del joc i de la vivència de l'experiència com a base de l’aprenentatge.
- El procés creatiu en el desenvolupament dels aprenentatges.
- La importància de la coherència entre la proposta pedagògica i l’estructuració dels diferents espais i ambients de lliure circulació.
- Criteris a tenir en compte pea la preparació i organització dels ambients de lliure circulació d’interior i d’exterior; la construcció prèvia i l’ús posterior. Normes i límits.
- Tipus d’activitats i propostes preparades per als ambients: dirigides, programades, espontànies, autònomes...
-Tipus de material estructurat i no estructurat adient per a la preparació dels ambients.

- Conèixer les bases teòriques que sustenten la proposta de treball per ambients de lliure circulació en les escoles bressol.
- Aprofundir en el rol de l’educador/a i en els diferents estils d’acompanyament, vinculats a la proposta per ambients.
- Reflexionar sobre com acompanyar els aprenentatges emocionals i afectius, motrius, socials i cognitius, en el context dels ambients de lliure circulació.
- Conèixer la importància d’afavorir el procés creatiu, l’ autonomia i l’exploració, en el desenvolupament general dels aprenentatges, quan es treballa la proposta per ambients.
- Conèixer i reflexionar sobre les diferents tipologies i temàtiques dels ambients de lliure circulació a l’escola bressol; ambients d’interior i ambients d’exterior.
- Conèixer noves propostes de materials estructurats i no estructurats vinculats a la preparació dels ambients.
- Conèixer i reflexionar com avaluar els processos d’aprenentatge de la proposta per ambients.

Es faran exposicions teòriques, participació i treball en petit i en gran grup, treball individual, debats, dinàmiques de detecció de competències professionals, casos pràctics i exercicis de comprensió.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Habilitats docents a l'aula
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Mestre escola bressol Habilitats docents a l'aula