Endeutament i tutela financera -Pràctic-

Acció formativa

Endeutament i tutela financera -Pràctic-

Àmbit promotor de formació
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Requisits
Pertànyer a una entitat local de la província de Barcelona
Nombre de participants:
Mínim
11
Òptim
24
Màxim
24
Canal
Presencial
Durada:
5 h
Presencial
5 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Introducció d'operacionsOperativa comptable i consultaGeneració de models i llistats

Ser capaç d’operar amb el mòdul de gestió de passius del programari comptable per gestionar l'endeutament de l'entitat local.

Es treballarà amb el mòdul de passius del programari de comptabilitat i es plantejaran exercicis que serviran de fil conductor per explicar l’operativa del mòdul.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Interventor Control financer
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Control financer