Enfortint les xarxes associatives per a la participació

Acció formativa

Enfortint les xarxes associatives per a la participació

Àmbit promotor de formació
Servei d'Agenda 2030 i Participació
Nombre de participants:
Mínim
12
Òptim
20
Màxim
15
Canal
Videoformació
Durada:
10,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
10,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Creació de marcs de referència i amb unes regles de joc comunes. • Creació dels grups: interrelació entre el dins i el fora. Creció de dinàmiques inclusives. • Elements d’acompanyament de xarxes associatives. • Mecanismes per a la presa de decisions. • La recerca apreciativa eina per a la cohesió de les persones d’una xarxa. • Fets, pensaments, judicis, emocions i necessitats en un espai de participació. • Eines col·laboratives de comunicació. • Construcció d’una narrativa comuna. • Tancaments, posada en escena pública il’impacte extern• Mecanismes de feedback per podermillorar com a grup.

- Reconèixer els reptes de les xarxes associatives i el paper des de les administracions locals. - Conèixer com afavorir una narrativa comuna al grup. - Conèixer propostes de millora en el treball cocreatiu amb les xarxes associatives. - Oferir propostes mediadores per afrontar conflictes. - Detectar i acollir les necessitats “emocionals” de cada col·lectiu. - Conèixer eines de la comunicació útilsque faciliten la cohesió de grup, tant de comunicació interna com de comunicació externa. - Identificar moments de tancament i oportunitats per fer visible acords.

La proposta formativa ofereix elements teòrics i pràctics, així com va acompanyada d’exemples propers ala quotidianitat que viuen els equips tècnics municipals. S’han adaptat les tècniques de dinámica de grupspresencials en eines d’estímul a la particip
Assistència
S'avaluarà a través de l'observació de les aportacions dels i de les participants
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Programes de foment de la participació ciutadana
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic participació ciutadana Programes de foment de la participació ciutadana