Estratègies de treball col·laboratiu i per redissenyar virtualment la docència presencial

Acció formativa

Estratègies de treball col·laboratiu i per redissenyar virtualment la docència presencial

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser docent d'un centre educatiu municipal (bressol, música i arts, adults o educació especial) de la demarcació de Barcelona.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
25
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
25,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
15,0 h
Treball en línia
10,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Introduccióa. Estratègies pedagògiques activesb. Elements per una implementació de la docència virtualc. Introducció treball al núvol• Tipologia de les plataformes• Moodle• Classroom• Gsuite vs Officea. Gestiób. Aplicacionsc. Funcionalitatsd. Treball col·laboratiu• Audiovisual a. Edició cromab. Animacionsc. Gestió audiovisual• Tipologia d’eines de comunicació• Altres documents interactius

- Saber dissenyar una estratègia i planificació docent digital.- Conèixer i analitzar diferents plataformes digitals.- Conèixer diferents recursos per crear continguts didàctics.- Identificar les diferents estratègies per fomentar una comunicació síncrona i asíncrona entre docents, docent i alumnat, i entre alumnat.- Analitzar què és el treball al núvol, la importància de la seva gestió i l’elecció de les eines digitals.- Treballar les diferents tipologies de documents que es poden treballar al núvol.- Saber compartir documents, treballar col·laborativament i les diverses estratègies que existeixen per comunicar-se amb docents i alumnes dins d’un document.

La metodologia d’aquest curs és totalment online, a través d’un entorn flexible, dinàmic i participatiu. S’organitza en sessions de videoconferències, així com activitats digitals asíncrones través de l’aula virtual. A l’aula s’oferirà a l’alumnat material multimèdia, lectures, així com recursos interactius.A part dels continguts teòrics, es treballarà una part més pràctica a través d’activitats, resolució de casos i interacció entre els alumnes.
Proves d’aprenentatge
L'avaluació que es presenta és formativa, és a dir, durant el desenvolupament de les diferents activitats plantejades, el docent avaluarà de forma quantitativa (apte o no apte) les activitats, i oferirà un feedback qualitatiu en cas que sigui necessari a l'estudiant. Finalment, es considerarà la formació com aprovada a tots els estudiants que hagin obtingut més d'un 80% d'activitats aptes.Al final del curs, es sol·licitarà als participants que omplin l’enquesta d’avaluació que trobaran a l’aplicatiu Gestforma.Es lliurarà un certificat d’aprofitament per aquells participants que hagin assistit al 100% de les 25hores del curs, entregat el 100% de les activitats i fet l’avaluació del curs a l’aplicatiu Gestforma.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Planificació i programació de la docència