Estratègies per a generar canvis en les famílies

Acció formativa

Estratègies per a generar canvis en les famílies

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Benestar Social
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

El programa consisteix en una primera fase d’introducció i una segona d’aprofundiment en les cinc estratègies del Programa Virtuts dins de l’àmbit de la Psicologia del Caràcter:­ Parlar el llenguatge de las virtuts del caràcter­ Identificar i aprofitar els moments propicis per l’aprenentatge.­ Establir límits clars.­ Connectar amb l’interior. Una mirada introspectiva­ Exercir l’art de l’acompanyament.El Programa Virtuts es una model psicoeducatiu reconegut i guardonat per les Nacions Unides i patrocinat per la UNESCO, dirigit a millorar-no com a persones , millorant així la relació que establim amb les persones de l’entorn.

­ Millorar la comunicació amb les famílies i/o persones usuàries del servei­ Ajudar a les famílies usuàries de Serveis Socials a tenir més eines per resoldre adequadament els conflictes i afrontar les dificultats amb més flexibilitat i resiliència.­ Estimular les famílies a través de l’establiment de límits clars.­ Aprendre a crear una cultura del caràcter mitjançant una programa senzill, efectiu i positiu que ajudi a assolir el millor de les persones.

­ La metodologia del curs consistirà en breus introduccions teòriques de cada bloc i estratègia, seguida de exercicis i dinàmiques pràctiques per aprendre l’aplicació de les pautes.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials