Estratègies locals contra l’absentisme escolar per l'equitat

Acció formativa

Estratègies locals contra l’absentisme escolar per l'equitat

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser tècnic/a municipal d'educació o dels departaments que estiguin treballant en la lluita contra l'absentisme escolar.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
25
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
14,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
8,0 h
Treball en línia
6,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Compartint mirades: Causes i perfils de l’absentisme escolar i indicadors de detecció per a la prevenció precoç i la millora de l’èxit.- Treballant en xarxa: Els paper dels centres educatius i el treball amb les famílies, els serveis socials i les entitats del tercer sector. Bondats i límits de les Comissions Socioeducatives de centre.- Definint recursos, estratègies i projectes de prevenció, detecció, diagnòstic i projectes de retorn i d’acollida al centre.- Compartint propostes i reflexions.

Situar la prevenció de l’absentisme i la reducció de l’abandonament escolar com a elements clau per a la millora de l'equitat.Promocionar l’articulació del treball en xarxa interdisciplinari i intersectorial entre els centres educatius, els serveis socials, les famílies i altres agents sòcio-educatius en el territori.Identificar formes de treball intersectorials i integrades que afavoreixin la prevenció i reducció de l’absentisme i l’abandonament escolar.Identificar estratègies i projectes específics conduents a la prevenció i la reducció de l’absentisme i l’abandonament escolar.

Es faran 4 sessions de videoformació i 5 activitats en línia en el campus Formadiba de la Diputació de Barcelona.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Els participants hauran d'omplir l'enquesta del Gestforma, assistir a totes les videoformacions i fer totes les activitats en línia.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Desenvolupament de l'educació local
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Desenvolupament de l'educació local
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Desenvolupament de l'educació local
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Desenvolupament de l'educació local
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Desenvolupament de l'educació local