Finançament i elaboració de projectes europeus ambientals

Acció formativa

Finançament i elaboració de projectes europeus ambientals

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Semipresencial
Durada:
30,0 h
Presencial
24,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
6,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Programes, convocatòries i ens gestors europeus en matèria de subvencions per a les actuacions en matèria de canvi climàtic, eficiència energètica i eficiència en l'ús dels recursos.- L’espai de les administracions locals a la política institucional europea de medi ambient. Associacions de municipis que ajuden a situar-se al món ambiental europeu.- Medi ambient, polítiques autonòmiques, polítiques estatals i polítiques europees.- Presentació de projectes ambiental emblemàtics.- Partenariats ambientals. Identificació i selecció de socis. Entitats amb prestigi europeu per la seva política de medi ambient i habituals a les convocatòries. La decisió de liderar el projecte.- Els avaluadors i els criteris d'avaluació.- Execució, control i comptabilitat dels projectes ambientals: aspectes interns (dins de l’ajuntament) i externs (cara a la Comissió Europea).

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): - 13. Acció climàtica.- Conèixer els programes de finançament de la Comissió Europea que tenen aplicació en l'àmbit de medi ambient.- Saber identificar els objectius i accions de canvi climàtic, eficiència energètica i eficiència en l'ús dels recursos amb possibilitats de rebre subvenció.- Aprendre a relacionar els objectius ambientals de l’ajuntament amb les polítiques ambientals dels altres nivells de govern : Comunitat Autònoma, Estat, Comissió Europea.- Conèixer les estructures més comuns per elaborar els projectesper a les convocatòries: LIFE, INTERREG, HORIZON 2020.- Adquirir habilitats per a la redacció dels projectes ambientals, tant per a la redacció pròpia com per a la redacció encarregada a assistents externs.- Tenir coneixement general del procés d’execució, seguiment i justificació dels projectes ambientals.

Exposició teòrica amb exemples reals i casos pràctics.
Assistència
Producte de treball
Els assistents hauran de realitzar un treball que els ajudarà a consolidar el que s'ha treballat a l'aula.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic cooperació/relacions internacionals Activitats de gestió ambiental