Fiscalitat ambiental local sobre canvi climàtic: energia i mobilitat sostenible

Acció formativa

Fiscalitat ambiental local sobre canvi climàtic: energia i mobilitat sostenible

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Requisits
La formació s'adreça a tècnics municipals de medi ambient, gestors i coordinadors del Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i el Clima, o altre personal que ha de presentar propostes i documents tècnics vinculats a l’ambientalització de la fiscalitat municipal, com ara, redacció d'ordenances i normatives locals i informació i gestió de taxes de serveis ambientals municipals.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Videoformació i en línia
Durada:
20,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
16,0 h
Treball en línia
4,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- La fiscalitat de les administracions públiques locals: marc legal i competencial (europeu, nacional, local), normatives a tenir en compte i com afecten als municipis.- L’ambientalització de les ordenances fiscals: criteris i paràmetres per ambientalitzar. Consideracions sobre el procés d’aprovació i sobre la memòria tècnica i econòmica. - Ambientalització dels impostos: impost sobre activitats econòmiques, impost sobre construccions, instal·lacions i obres, impost sobre vehicles, etc. - Ambientalització de taxes vinculades a ocupació de la via pública, urbanisme, medi natural, etc. - La fiscalitat dels residus, el cas dels domicilis i de les activitats econòmiques. Pros i contres de diferents tipus de taxes. Casos pràctics de taxes de residus i de sistemes de PxG - Aplicació de la fiscalitat local a d’altres serveis ambientals i adreçats a col·lectius diversos: ciutadania i sector residencial i activitats econòmiques.- Vinculació entre criteris ambientals i socials. Aplicació de reduccions fiscals. - Exercici pràctic: identificat una ordenança fiscal del propi municipi que desitjaria millorar des d’un punt de vista ambiental

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles.- Comprendre el marc general competencial, legal i econòmic per ambientalitzar la fiscalitat municipal.- Entendre de quins instruments disposa l’ens local, des del punt de vista fiscal, i quins marges d’ambientalització pot aplicar: criteris, paràmetres, etc. - Conèixer altres instruments de fiscalitat amb criteris ambientals per part d’altres administracions per aplicar de forma coherent els criteris locals.- Conèixer bones pràctiques municipals d’innovació en l’ambientalització de la fiscalitat municipal en els àmbits vinculats a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, energia sostenible i mobilitat sostenible.

Les sessions combinen la exposició teòrica amb la pràctica, incloent exemples de casos reals. Es realitzaran exercicis pràctics per reforçar l'aprenentatge, a partir d'ordenances municipals reals.La GSMA moderarà les sessions juntament amb els docents.
Assistència
Producte de treball
Els alumnes hauran d’assistir al 100% de les sessions i realitzar un exercici sobre un cas real que es presentarà en les darreres sessions del curs (S’analitzarà una ordenança fiscal del propi municipi, es valorarà la viabilitat legal de modificar-la, es formularan propostes d'adaptació, etc.)
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Activitats de gestió ambiental