Fiscalitat ambiental local sobre canvi climàtic, energia i mobilitat sostenible

Acció formativa

Fiscalitat ambiental local sobre canvi climàtic, energia i mobilitat sostenible

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- La fiscalitat de les administracions públiques locals: marc legal i competencial.- La fiscalitat ambiental: breu repàs conceptual, marc general i europeu, normatives a tenir en compte.- Eines de fiscalitat municipal: criteris i paràmetres per ambientalitzar. Com elaborar la memòria tècnica i econòmica. Com avaluar l’impacte de la mesura.- Eines de fiscalitat ambiental d’altres administracions.- Casos pràctics.- Ciutadania i sector residencial (energia, mobilitat, aigua, residus, horts municipals, espai públic, altres)- Activitat econòmiques (energia, mobilitat, aigua, residus, medi natural)- Altres (centres educatius)- Vinculació entre criteris ambientals i socials.- Exercici pràctic.

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles.- Comprendre el marc general competencial, legal i econòmic per ambientalitzar la fiscalitat municipal.- Entendre de quins instruments disposa l’ens local des del punt de vista fiscal i quins marges d’ambientalització: criteris, paràmetres... pot aplicar.- Conèixer altres instruments de fiscalitat amb criteris ambientals per part d’altres administracions per aplicar de forma coherent els criteris locals.- Conèixer bones pràctiques d’ajuntaments en la innovació en l’ambientalització de la fiscalitat municipal en els àmbits vinculats a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, energia sostenible i mobilitat sostenible.- Ajudar als ens locals participants a preparar una proposta d’ambientalització d’algun instrument propi.

El curs alterna teoria i pràctica, amb exemples de casos reals. A l’aula es realitzaran exercicis per reforçar l’aprenentatge, mitjançant una metodologia participativa.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Activitats de gestió ambiental