Gestió de la mobilitat i canvi climàtic

Acció formativa

Gestió de la mobilitat i canvi climàtic

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

- El canvi climàtic i la mobilitat.- Instruments legislatius, de regulació i d’acció.- La gestió de la mobilitat, reptes i oportunitats per a fer ciutats més habitables.- Experiències i bones pràctiques municipals.- Estratègies de comunicació i sensibilització.

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.- Conèixer les repercussions i els impactes de la mobilitat en l’emissió de GEH i en la contaminació atmosfèrica. - Conèixer eines de gestió de la mobilitat per a reduir les emissions de GEH i la millora de la qualitat de l’aire. - Introduir en les polítiques ambientals municipals accions per a fomentar la mobilitat sostenible, segura i saludable.- Millorar i promoure la salut del medi ambient i de les persones.- Conèixer experiències pràctiques innovadores on s’apliquen aquests plantejaments. - Donar a conèixer estratègies per implicar la ciutadania en el foment de la mobilitat sostenible i saludable.

Exposició teòrica amb exemples i casos pràctics. Es veuran diferents experiències reals.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic mobilitat Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat