Gestió de la mobilitat i canvi climàtic

Acció formativa

Gestió de la mobilitat i canvi climàtic

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Requisits
El curs s'adreça a tècnics i gestors/as municipals responsables de medi ambient, gestors de la mobilitat, enginyers, arquitectes, tècnics desalut pública, tècnics d'educació.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Videoformació i en línia
Durada:
15,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
10,0 h
Treball en línia
5,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Introducció: el canvi climàtic i la mobilitat - Problemàtica de la mobilitat basada en combustibles fòssils a les ciutats - Partícules contaminants de l’aire - Contaminació de l’aire i les seves conseqüències sobre la salut- El Pla d’actuació per a la millora de la Qualitat de l’aire - El Pla director de la Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les mesures que se’n deriven en mobilitat - Zona de Baixes Emissions de l’àmbit de les rondes de Barcelona - Pla Clima de l’Ajuntament de Barcelona - Mesures empreses per l’AMB- Alternatives a l’ús del vehicle privat: transport públic i ecomobilitat - Programes de desplegament i promoció de la bicicleta com a sistema modal per al desplaçament quotidià - Mesures urbanístiques i arquitectòniques. Les superilles - Eixos verds, arbrat viari, transformació cap a ciutats sostenibles- El PDE de la Diputació de Barcelona- Experiències municipals en PDE - El PDE de Rubí- Electrificació de la mobilitat, vehicles elèctrics, bicis elèctriques, etc.- Experiències municipals en camins escolars- El suport tècnic ofert per la Diputació de Barcelona: PDE, camins escolars, lliurament de bicicletes elèctriques, electrificació de vehicles, etc.

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica. - Conèixer les repercussions i els impactes de la mobilitat en l’emissió de GEH i en la contaminació atmosfèrica. - Conèixer eines de gestió de la mobilitat per a reduir les emissions de GEH i la millora de la qualitat de l’aire. - Introduir en les polítiques ambientals municipals accions per a fomentar la mobilitat sostenible, segura i saludable.- Conèixer experiències pràctiques innovadores on s’apliquen aquests plantejaments. - Donar a conèixer estratègies per implicar la ciutadania en el foment de la mobilitat sostenible, sostenible i saludable.- Millorar i promoure la salut del medi ambient i de les persones.

El curs tindrà un contingut teòric que s’impartirà a través de presentacions de ptt amb vídeo explicatiu del ponent. Cada divendres es farà una sessió en directe entre els diversos ponents participants en el bloc teòric i tots els participants per poder respondre dubtes i generar un debat
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic mobilitat Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat