Gestió del paisatge urbà. Eines i reptes

Acció formativa

Gestió del paisatge urbà. Eines i reptes

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic
Requisits
Electes, directius i tècnics dels àmbits de l'urbanisme, l'habitatge i de medi ambient, axí com aquells que participen en la gestió urbana en general i, en particular, en els àmbits de la comunicació i de l'espai públic.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
12,0 h
Presencial
12,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

* El paisatge urbà com a nova estratègia d'intervenció urbana.* El paisatge urbà com a subjecte de planificació i com a subjecte de gestió.* De la planificació a la gestió: els plans directors del paisatge urbà.* Conveni europeu del paisatge. Cartes del paisatge i paisatge a l'esfera local.* Paisatge i reciclatge urbà: la cultura del manteniment.* El paisatge urbà com a "espai viscut" de la ciutat.* La mobilització de la ciutadania en la millora del paisatge urbà.* La col·laboració pública - privada i el paper del patrocini en la millora del paisatge urbà.* Normativització i codificació per a la gestió del paisatge urbà.

* Incorporar el concepte de paisatge urbà com element essencial en la configuració de la identitat de les ciutats, tant des del punt de vista físic com simbòlic.* Reflexionar sobre la necessitat d'abordar la intervenció en l'espai públic incorporant també els valors patrimonials, estètics i ambientals de l'entorn edificat.* Donar a conèixer un nou enfocament en la gestió de l'espai públic, basat tant en la col·laboració pública-privada com en la participació ciutadana.* Exposar les metodologies i les eines per a la gestió del paisatge urbà derivades dels conceptes anteriors.* Pensar, en clau de paisatge, els nous espais urbans.

Exposició teòrica de la matèria, recolzada en supòsits pràctics.Desenvolupament per part de l'alumne d'un diagnòstic i d'una proposta estratègica en relació amb alguna problemàtica del seu municipi vinculada a la gestió del paisatge urbà.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic cultura Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament econòmic Tècnic turisme Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic habitatge Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic comunicació Planificació, disseny i gestió d'espais urbans