Gestió del servei de neteja viària

Acció formativa

Gestió del servei de neteja viària

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
16,0 h
Presencial
16,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Dimensionament del Servei de neteja viària.- Tecnologies aplicables al servei de la neteja viària.- Indicadors de gestió de la qualitat en els serveis de neteja viària.- Redacció de clàusules tècnicoadministratives dels serveis de neteja viària.

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles.- Assentar les bases per dimensionar un servei en base a les característiques i necessitats del municipi.- Introducció als criteris bàsics per poder elaborar auditories del servei de neteja viàri.- Obtenir directrius per la redacció de Plecs de prescripcions tècniques de neteja viàri.

En aquest curs, es realitzaran exposicions teòriques, es potenciarà l’intercanvi d’experiències i la participació dels assistents. Es treballarà amb casos reals.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Activitats de gestió ambiental