Gestió documental aplicat a SeTDIBA

Acció formativa

Gestió documental aplicat a SeTDIBA

Àmbit promotor de formació
Gabinet d'Innovació Digital
Requisits
Personal que fa gestió administrativa, amb perfil tramitador, als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades menors de 5.000 habitants de la demarcació de Barcelona, que han implementant o estan implementant el projecte SeTDIBA.
Aquest curs està especialment indicat per a les persones que gestionen documents i expedients municipals.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Videoformació
Durada:
5,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
5,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

1. L’expedient:
. Què és un expedient?
. La classificació, el quadre de classificació, quan podem fer servir la classificació “Expedients de secretaria”
. La descripció de l’expedient
. El concepte d’expedient híbrid
. El concepte d’expedient acumulatiu.

2. El document.
. Què és un document?
. Quins documents formen part d’un expedient?
. Quins documents no formen part d’un expedient?
. Les cinc metadades obligatòries del document.
. Les tipologies documentals.
. La descripció del document.

. Reforçar d’una manera teoricopràctica els aspectes més importants de la gestió documental que impacten directament en el dia a dia del tramitador.

L'acció formativa planteja que els assistents participin activament, treballant en equip, en petits debats, en activitats individuals o grupals, i dinàmiques gamificades.
Assistència
L'assistència i la participació en les sessions és obligatòria per obtenir l'acreditació de l'acció formativa.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió documental i arxiu
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió documental i arxiu