Gestió municipal del soroll

Acció formativa

Gestió municipal del soroll

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
25
Màxim
35
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
18,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
16,0 h
Treball en línia
2,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Introducció al soroll.- Eines de gestió del soroll- Problemes relacionats amb el soroll amb que es troba el personal tècnic municipal. - Informes de soroll. Interpretació.- Resolució de casos de soroll.- Pràctica de mesures de soroll.- La mediació.- Conceptes bàsics d’acústica en l’edificació. - Codi Tècnic de l’Edificació, CTE-DB HR.

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.- Conèixer els problemes més habituals amb què es troben els tècnics, en referència a les queixes de soroll. - Conèixer diferents eines d’actuació i prevenció del soroll.- Saber interpretar els informes de soroll.- Saber fer mesures de soroll i d’aïllament acústic d’edificis i activitats.- Ampliar els coneixements sobre la gestió municipal del soroll.- Difondre la cultura de la mediació com a una de les possibles eines per a la resolució i prevenció dels conflictes derivats del soroll entre veïns.

Exposició dels temes amb exemples de casos reals i fomentant la participació dels assistents.
Assistència
Producte de treball
S'avaluarà als i a les participants per la seva participació en els debats i per la realització satisfactòria de l'activitat proposada,
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Activitats de gestió ambiental