Gestionar la transparència dins de les organitzacions

Acció formativa
Gestionar la transparència dins de les organitzacions
Àmbit promotor de formació:
Gabinet d’Innovació Digital
Requisits:
S'adreça a personal que fa l'actualització de la informació de transparència en el portal de transparència ofert pel Consorci AOC.
Tots els assistents han de disposar de credencials per accedir al portal de transparència de la seva organització.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 40
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 15,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 10,0 h | Treball en línia 5,0 h
Modalitat:
Curs

Programa, avaluació i acreditació

- Gestió de la transparència.
- El procés de gestió de la transparència
- Calendari perpetu
- Quadre de responsabilitats
- Pla d'actualització del portal
- Pràctiques de gestió de la transparència en el propi ajuntament.

- Identificar com organitzar la transparència dins de l'ens local.
- Conèixer com realitzar la diagnosi de l'estat de la transparència.
- Adaptar el quadre de seguiment a la realitat dels assistents.
- Conèixer com adaptar el calendari perpetu de revisió.
- Conèixer com automatitzar els avisos d'actualització de la informació.
- Sensibilitzar sobre la importància de que la informació del gestor d'expedients estigui actualitzada i correcta per l'impacte en la visualització des del portal de transparència i des de la carpeta ciutadana.

L’acció formativa planteja als participants l'escolta activa i col·laborativa, empatitzant per conèixer les inquietuds i dubtes. S’inicia amb breu qüestionari previ sobre el grau de maduresa de l’ens local i expectatives. Combina aspectes teòrics i pràctics per a la gestió efectiva de la transparència en els ens locals.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Els participants hauran de realitzar un projecte senzill per
poder experimentar i aplicar els coneixements adquirits.
Tot el treball pràctic estarà tutoritzat a l'aula virtual i els participants podran validar els instruments i processos que s'hagin dissenyat amb el formador.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de processos i e-administració
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió de processos i e-administració