Gestionem l'aula: comportaments límit a les EMPA i els PFI a distància

Acció formativa

Gestionem l'aula: comportaments límit a les EMPA i els PFI a distància

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser docent d'una escola municipal de persones adultes o d'un Programa de Formació i Inserció de la demarcació de Barcelona.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
10 h
Presencial
0 h
Videoformació
5,0 h
Treball virtual
5 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Conductes i Sociologia.
• Anàlisi de conductes / Conductes disruptives.
• Els antecedents de la conducta.
• Les conductes com a acte comunicatiu.
• La conducta i les seves conseqüències.

• Definir quan entenem que hi ha malaltia mental i quan estem davant de trajectòries vitals feridores.
• Donar eines per gestionar la diversitat de l'alumnat a l'aula.
• Establir pautes d'actuació i gestió de l'aula.
• Conèixer comportaments propis i impropis de cada etapa.
• Reflexionar sobre la gestió de les emocions dels docents.

La formació es durà a terme en una aula virtual tipus moodle dins dels Campus Formadiba de la Diputació de Barcelona.
Assistència
Proves d’aprenentatge
L'avaluació serà d'aprofitament i els participants hauran d'assistir a les videoconferències en directe i fer les activitats de l'aula virtual. Al final del curs, es sol·licitarà als participants que omplin l'enquesta d'avaluació que trobaran a l'aplicatiu Gestforma. Es lliurarà un faig constar d'aprofitament equivalent a 10h de formació per aquells participants que hagin acreditat el 100% de les hores d'assistència a les videoconferències i hagin fet totes les activitats.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Habilitats docents a l'aula