Habitatge i Treball Social: recursos i estratègies d'Intervenció

Acció formativa

Habitatge i Treball Social: recursos i estratègies d'Intervenció

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Benestar Social
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
22
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

1.Introducció1.1 Dret a l’habitatge.1.2 Legislació vigent en matèria d’habitatge.1.3 Evolució de les polítiques d'habitatge.2. La i el professional del Treball Social en el marc de l’Habitatge2.1 Àmbits d’intervenció: Oficines d’Habitatge, Agència d’Habitatge…2.2 Missió i funcions.2.3 Coordinació amb els serveis.2.4 Informe social 3. Recursos i procediments3.1 Procés judicial (desnonament exprés, execució hipotecària)3.2 Prestacions econòmiques d’especial urgència (PEEU)3.3 Lloguer just3.4 Ajuts al lloguer: MIFO3.5 Mesa emergència3.6 Ofideute4. Emergència Habitacional i Serveis Socials Bàsics4.1 Circuits i límits dels Serveis Socials4.2 Estratègies d’intervenció4.3 Pèrdua d’habitatge (impacte emocional a les famílies i professionals)4.4 Llançament (paper del TS)4.5 Ocupacions5. El Treball Social en altres contextos d’intervenció en habitatge:5.1 Intervencions comunitàries i polítiques de regeneració urbana.5.2 Situacions d’infrahabitatge i sensellarisme.

Conèixer el marc legislatiu vigent i les diferents prestacions i ajuts en matèria d’Habitatge. Aprofundir en el paper del Treballador Social dins de l’àmbit d’Habitatge: a Oficines d’Habitatge, des de Serveis Socials d’Atenció Primària, Agència d’Habitatge i Tercer Sector. Analitzar els diferents reptes a nivell professional per atendre situacions d’emergència habitacional i el seu impacte en les famílies afectades.

El curs es durà a terme mitjançant la contextualització teòrica en matèria d’habitatge i l’experiència professional dels diferents ponents.S’abordarà la teoria aplicada amb casos pràctics reals, a partir d’una metodologia activa i participativa per part dels ponents i assistents.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport operatiu Serveis de benestar social Treballador familiar Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials