Infants amb necessitats educatives especials: detecció i actuació a l'escola bressol municipal

Acció formativa

Infants amb necessitats educatives especials: detecció i actuació a l'escola bressol municipal

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser educador/a o director/a d'escola bressol municipal.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
20 h
Presencial
20 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Atenció primerenca
- Senyals d'alerta i detecció de les possibles NEE
- Indicadors de risc: biològic, social i psicològic
- Serveis d’atenció a les NEE i derivacions
- Treball en xarxa
- Intervenció educativa amb infants amb NEE
- Intervenció amb la família. Acollida, acompanyament i gestió emocional
- Coherència de la intervenció: des de la globalitat, de manera comprensiva i serena, a l’entorn...

- Conèixer què vol dir l'atenció primerenca.
- Identificar senyals d'alerta i detecció de les possibles NEE.
- Conèixer els indicadors de risc: biològic, social i psicològic.
- Conèixer els serveis d’atenció a les NEE i derivacions.
- Tenir present el treball en xarxa.
- Realitzar la iIntervenció educativa amb infants amb NEE i amb la família.
- Valorar la coherència de la intervenció.

Sessions expositives, anàlisi de casos i activitats pràctiques, debat amb els i les participants
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Habilitats docents a l'aula
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Mestre escola bressol Habilitats docents a l'aula