Infants, educadors/es i famílies: cap a una nova mirada pedagògica a l'escola bressol

Acció formativa

Infants, educadors/es i famílies: cap a una nova mirada pedagògica a l'escola bressol

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser director/a o educador/a d'escola bressol municipal.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
15,0 h
Presencial
15,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

1.Infància i educació. Com entenem la infància avui. 2.L’educació a la petita infància. Models educatius i la seva influència. 3.L’educador respectuós. Intervenció i acompanyament.4.La documentació pedagògica. L’observació i el concepte d’escolta 5.El treball en equip en la construcció del projecte d’escola.6.Les característiques evolutives dels infants i el procés d’autonomia.7.La pedagogia de la vida quotidiana i l’organització del temps.8.L'organització de l’espai com un ambient amable i respectuós amb l’infant, i les famílies. El joc infantil i la complexitat de la quotidianitat i l’organització del temps9.La tria i l’ús de materials a l’escola bressol.10.Importància de la xarxa de relacions que s’estableixen a l’escola.11.La participació de les famílies a l’escola bressol.

- Reflexionar sobre el paper del mestre i quina és la nostra intervenció, basada en l'observació, l’acompanyament al ritme de cada infant, el respecte a tota la comunitat educativa, i el compromís.- Reflexionar per veure si la pràctica educativa és coherent amb la imatge d’infant que es comparteix amb l’equip d’educadors/es.- Aprofundir sobre la construcció, compartida amb tot l’equip, del projecte pedagògic de l’escola. Coneixement de diferents corrents pedagògiques, per tal de crear el saber de la professió i poder reflexionar sobre el que pot ser útil a la nostra realitat i el que no. - Reflexionar sobre el concepte d’infant i sobre els diferents moments de la vida quotidiana a l’escola i com els comuniquem a la comunitat educativa.- Transformar, si cal, els espais i materials (interiors i exteriors) a partir dels nous aprenentatges i, el més important, de les necessitats dels infants.

Les sessions alternaran moments de pràctica i teoria.A través de les explicacions del/a formadora i de diferents documentacions, es debatran els diferents continguts de l'acció formativa. Es treballarà també en petits grups per fomentar el debat i compartir dubtes i experiències.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Planificació i programació de la docència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Mestre escola bressol Planificació i programació de la docència