Intervenció amb nens i nenes que pateixen violència masclista

Acció formativa

Intervenció amb nens i nenes que pateixen violència masclista

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Requisits
Ser personal tècnic dels ens locals que estan interessats en treballar en com prevenir la violència en nens i nenes.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
18
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
16,0 h
Presencial
16,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

-Marc teòric sobre igualtat de gènere: identitats de gèneres i patriarcat.-Violència masclista i infància.-Conceptes bàsics entorn a la problemàtica. Mites.-La violència abans de néixer.-El cicle de la violència des de la mirada dels nens i les nenes. -El dolor dels infants. Conseqüències de la violència: trauma i maltractament infantil.-La relació dels nens i nenes amb el pare, riscos i estratègies de cura.-La relació dels nenes i nenes amb les mares. El treball amb les mares-Estratègies de protecció dels infants malgrat la violència.

-Situar als fills i filles de les dones en situació de violència masclista com a víctimes de la mateixa violència, però amb necessitats d'atenció específiques.-Facilitar els elements bàsics, tant teòrics com pràctics, per a la intervenció amb nens i nenes vícitimes de la violència masclista.-Dotar les i els professionals d'un coneixement específic sobre els drets dels infants, el seu desenvolupament evolutiu i les seves necessitats derivades de l'impacte de la violència viscuda en l'àmbit familiar.

metodologia teòrica i pràctica
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport operatiu Serveis de benestar social Treballador familiar Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Animador sociocultural Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic joventut Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Infermer Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Metge Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Programes d'actuació davant la violència masclista