Intervenció des de l'àmbit municipal amb nens i nenes que pateixen violències masclistes

Acció formativa

Intervenció des de l'àmbit municipal amb nens i nenes que pateixen violències masclistes

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Videoformació
Durada:
8,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
8,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

Marc teòric sobre igualtat de gènere: identitats de gèneres i patriarcat. Violència masclista i infància. Conceptes bàsics entorn a la problemàtica. Mites. La violència abans de néixer. El cicle de la violència des de la mirada dels nens i les nenes. El dolor dels infants. Conseqüències de la violència: trauma i maltractament infantil. La relació dels nens i nenes amb el pare, riscos i estratègies de cura. La relació dels nens i nenes amb les mares. El treball amb les mares. Estratègies de protecció dels infants malgrat la violència.

Situar als fills i filles de les dones en situació de violència masclista com a víctimes de la mateixa violència, però amb necessitats d'atenció específiques. Facilitar els elements bàsics, tant teòrics com pràctics, per a la intervenció amb nens i nenes vícitimes de la violència  masclista. Dotar les i els professionals d'un coneixement específic sobre els drets dels infants, el seu desenvolupament evolutiu i les seves necessitats derivades de l'impacte de la violència viscuda en l'àmbit familiar.

Combinació d’explicacions teòriques i dinàmiques participatives
Assistència
Presència
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport operatiu Serveis de benestar social Treballador familiar Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Animador sociocultural Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic joventut Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Infermer Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Metge Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Programes d'actuació davant la violència masclista