Introducció a consum (CIC)

Acció formativa

Introducció a consum (CIC)

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
Requisits
Desenvolupar tasques laborals com a professionals en els Serveis Públics de Consum, tant siguin OMIC, OCIC o OPIC, o també en les OAC on es tramitin consultes de consum
Nombre de participants:
Mínim
12
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
30,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
20,0 h
Treball en línia
10,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Mòdul I: Introducció en matèria de consum.• Mòdul II: El procediment de la reclamació.• Mòdul III: Els productes i serveis.• Mòdul IV: Els subministraments bàsics.• Mòdul V: La inspecció.

Facilitar l'adquisició de coneixements, el desenvolupament d'habilitats i proporcionar eines de treball per a realitzar les tasques pròpies en matèria de defensa de les persones consumidores en el món local

Es tracta d'un curs distribuït en 20 sessions de videoformació d'una hora de durada, distribuïdes en un període de cinc setmanes, amb suport d'aula virtual per tal de donar suport als participants, amb un fòrum per facilitar la participació en el curs i on resoldre dubtes, posar a la seva disposició la documentació del curs i ser un canal per lliurar el pràcticum del curs i la seva discussió. La dedicació estimada al treball en l'aula virtual es de 10 hores.Les sessions de videoconferència es dedicaran a la presentació dels continguts teòrics, a donar orientacions sobre la realització del pràcticum i al comentari final dels mateixos en la darrera sessió. El pràcticum consisteix en una anàlisi del procediment d'atenció a les consultes de consum establert en l'ens local de cada participant i en la realització d'una proposta de possibles millores per al mateix.
Assistència
Producte de treball
Per superar el curs s'haurà de presentar un pràcticum
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Gestor atenció ciutadana Defensa de les persones consumidores
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Inspector consum Defensa de les persones consumidores
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic consum Defensa de les persones consumidores