Introducció a l'acció urbanística local: Gestió urbanística

Acció formativa

Introducció a l'acció urbanística local: Gestió urbanística

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Requisits
Personal tècnic d'urbanisme de l'administració local amb reduïts coneixements sobre la matèria (curs introductori).
Nombre de participants:
Mínim
25
Òptim
40
Màxim
50
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
16,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
8,0 h
Treball en línia
8,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

- Conceptes bàsics de gestió urbanística: sistemes, polígons, aprofitament, etc. - El sistema d’actuació per reparcel·lació: modalitats, instruments i agents. - El sistema d’actuació per expropiació: l’ocupació directa. - El registre de la propietat.

- Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu a la gestió urbanística. - Assolir els coneixements i principis bàsics d'actuació per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Sessions teòriques de videoformació i pràctiques a l'aula virtual.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic habitatge Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Projectes i actuacions de planejament urbanístic