Introducció a l'Acció Urbanística Local: Principis generals, conceptes i agents

Acció formativa

Introducció a l'Acció Urbanística Local: Principis generals, conceptes i agents

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Requisits
Personal tècnic d'urbanisme de l'administració local amb reduïts coneixements sobre la matèria (curs introductori).
Nombre de participants:
Mínim
25
Òptim
40
Màxim
50
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
16,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
8,0 h
Treball en línia
8,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

- Principis generals i directrius. - Agents urbanístics. - Conceptes legals bàsics.

- Conèixer els principis bàsics i els valors comuns que han de regir i orientar l’acció urbanística local. - Conèixer els fonaments conceptuals i legals de l’acció urbanística local.

Sessions teòriques de videoformació i pràctiques a l' aula virtual.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari/Interventor Desenvolupament de rols transversals
Suport administratiu Transversal Administratiu Desenvolupament de rols transversals
Tècnic auxiliar Serveis de desenvolupament territorial Inspector via pública Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic habitatge Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic mobilitat Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Projectes i actuacions de planejament urbanístic