Introducció a l'Acció Urbanística Local: Protecció de la legalitat urbanística

Acció formativa

Introducció a l'Acció Urbanística Local: Protecció de la legalitat urbanística

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Requisits
Personal tècnic d'urbanisme de l'administració local amb reduïts coneixements sobre la matèria (curs introductori)
Nombre de participants:
Mínim
25
Òptim
40
Màxim
50
Canal
Videoformació i en línia
Durada:
16,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
8,0 h
Treball en línia
8,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Llicències urbanístiques comunicacions prèvies. - Ordres d’execució i supòsits de ruïna. La inspecció urbanística. . Restauració realitat física alterada i ordre jurídic vulnerat. - El Règim sancionador. - L’especificitat del sòl no urbanitzable.

- Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu a la intervenció en l’ús del sòl i subsòl i en la protecció de la legalitat urbanística. - Assolir la capacitació suficient per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Sessions teòriques de videoformació i pràctiques en aula virtual.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari/Interventor Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic habitatge Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Projectes i actuacions de planejament urbanístic