Jornades d'Urbanisme i regeneració urbana

Acció formativa

Jornades d'Urbanisme i regeneració urbana

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Requisits
Disposar de coneixements previs en relació a la temàtica objecte de l'acció formativa.
Nombre de participants:
Mínim
50
Òptim
100
Màxim
200
Canal
Videoformació
Durada:
5,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
5,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Jornada

Programa, avaluació i acreditació

- Temàtica i continguts de les jornades a concretar en el moment de la seva programació, amb criteris d’oportunitat, necessitat i aplicabilitat a l’acció dels ens locals.

-Aprofundir en el coneixement d’una temàtica específica a través d’aportacions teòriques, exposició i valoració d’experiències i opinions.

Sessions teòriques, presentacions d'experiències, debats, taules rodones.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari/Interventor Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic habitatge Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic mobilitat Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Projectes i actuacions de planejament urbanístic