La coeducació: clau per a l'èxit educatiu a distància

Acció formativa
La coeducació: clau per a l'èxit educatiu a distància
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits:
Ser tècnic o tècnica municipal d'educació.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 15 | Màxim 20
Canal:
Videoformació
Durada: 12,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 12,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Marc conceptual de la coeducació. Per què és important coeducar?
• Diagnòstic de la situació de la coeducació a l'àrea d'educació i a l'ajuntament. Per on comencem?
• Àmbits i línies d'intervenció.
• La comunicació i l'avaluació des de la perspectiva de gènere.
• Anàlisi de casos pràctics. Bones pràctiques i intercanvi d'experiències.

• Conèixer el marc teòric de la coeducació i la perspectiva de gènere en l'àmbit educatiu.
• Identificar les desigualtats de gènere i la reproducció dels estereotips sexistes en l'educació formal i no formal.
• Oferir metodologies per l'anàlisi de la situació i la proposta de bones pràctiques.
• Establir un pla de treball per la implementació de projectes coeducatius a la comunitat educativa.

La metodologia d'aquest curs és totalment online, a través d'un entorn flexible, dinàmic i participatiu.Al fer modalitat online, es faran sessions participatives, que combinaran una part teòrica i explicativa amb exercicis de reflexió. Hi haurà espais de debat i de conversa i una altra part de reflexió i d'indagació més personal.
S'oferirà bibliografia i material de consulta en la pròpia sessió de videoconferència.
Assistència
Al final del curs, es sol·licitarà als participants que omplin l'enquesta d'avaluació que trobaran a l'aplicatiu Gestforma.
Es lliurarà un certificat d'assistència a aquells participants que hagin assistit al 100% de les hores del curs, realitzat el 100% de les activitats i fet l'avaluació del curs a l'aplicatiu Gestforma.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Desenvolupament de l'educació local