La coeducació a l'escola bressol municipal a distància

Acció formativa

La coeducació a l'escola bressol municipal a distància

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser educadora o de l'equip directiu d'una escola bressol municipal de la demarcació de Barcelona
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
25
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
12 h
Presencial
0 h
Videoformació
6,0 h
Treball virtual
6 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Mòdul 1. La coeducació en la petita infància: un espai clau de socialització.
• Presentació i introducció a la perspectiva de gènere i el rol de la persona educadora.
• El sistema sexe-gènere i el bressol com a espai clau de socialització. Interseccionalitat. El rol de la persona educadora.
• La Coeducació i els Feminismes. Marc normatiu.
Mòdul 2.1. Eines i Recursos per incorporar la coeducació a les Escoles Bressol. Bones pràctiques.
• Eixos d'intervenció: Contes i cançons / Jocs i espais / El moviment.
Mòdul 2.2. Eines i Recursos per incorporar la coeducació a les Escoles Bressol. Bones pràctiques.
• Eixos d'intervenció: Espais familiars i diversitat familiar.
Mòdul 3. Mirada interna: la perspectiva de gènere a l'escola.
• El paper de l'educadora: revisió interna, comunicació, conflictes, i intervenció amb els infants.
• La comunicació i el llenguatge.
• Pautes d'intervenció comunes.

• Conèixer el marc teòric de la coeducació i la importància de la socialització de la petita infància per la diversitat de gènere.
• Formar i sensibilitzar a l'equip educatiu vers les desigualtats de gènere i la reproducció dels estereotips sexistes.
• Dotar d'eines i recursos per implementar la coeducació a les escoles bressol.
• Oferir metodologies per a l'anàlisi de la situació i la proposta de bones pràctiques.
• Establir un pla de treball per a la implementació de projectes coeducatius a les escoles bressol i el treball amb les famílies.

La formació es durà a terme en una aula virtual tipus moodle dins dels Campus Formadiba de la Diputació de Barcelona.

S'organitzarà en 4 blocs i, per a cada bloc, les persones participants hauran de:

- Assistir a una sessió on line en directe que tindrà una durada de 1.5h.

- Entre les sessions, a partir d'una lectura, un visionat d'un vídeo o una proposta de reflexió personal hauran de fer una activitat i participar almenys una vegada al fòrum del mòdul corresponent.
Assistència
Proves d’aprenentatge
L'avaluació serà d'aprofitament i les persones participants hauran d'assistir a les videoconferències en directe i fer les activitats de l'aula virtual. Al final del curs, es sol·licitarà a les participants que omplin l'enquesta d'avaluació que trobaran a l'aplicatiu Gestforma. Es lliurarà un faig constar d'aprofitament equivalent a 12h de formació per a aquelles participants que hagin acreditat el 100% de les hores d'assistència a les videoconferències i hagin fet totes les activitats.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Habilitats docents a l'aula
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Mestre escola bressol Habilitats docents a l'aula