La convivència a l'espai públic

Acció formativa

La convivència a l'espai públic

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Sessió 1. Conceptes clauSessió 2. Diagnòstic: com analitzar què passa a l'espai públic? Sessió 3. Elaboració de criteris: com i a qui prioritzem a l'espai públic? Sessió 4. Transformació de l'Espai Públic. Accions i processos.

• Comprendre l'abast del dret a la ciutat i la seva complexitat• Reflexionar sobre relacions, necessitats, desitjos i interaccions humanes: conflicte i convivència als espais públics.• Analitzar els espais públics des del reconeixement de les diversitats i les no discriminacions: la perspectiva interseccional, els privilegis i les opressions. • Incorporar criteris per abordar les desigualtats als espais públics: consensos i prioritzacions.• Plantejar estratègies d’actuació per millorar la convivència als espais públics: disseny, gestió i planificació d’accions.• Conèixer instruments i estratègies de diagnòstic i d’intervenció que té l’administració pública.• Conèixer experiències municipals vinculades a la convivència als espais públics.

Es plantejarà una metodologia general de d’exposició de continguts teòrica, exposició d’aplicacions pràctiques dels continguts exposats, i aplicació directa dels coneixements dinàmiques participatives.Al desenvolupar els continguts s’utilitzaran presentacions per projectar els continguts teòrics; el plantejament de debats entre lesp ersones assistents i la realització d’exercicis de comprensió en entorn urbà.Els coneixements s’adquireixen escoltant els continguts exposats, realitzant dinàmiques participatives en grup, qüestionant i debatent els continguts, i aportant les seves pròpies experiències per comparar-les amb els casos pràctics que exposem.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport operatiu Serveis de seguretat ciutadana Agent policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Tècnic auxiliar Serveis de desenvolupament territorial Delineant Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic cultura Programes de diversitat, convivència i mediació ciutadana
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Programes de diversitat, convivència i mediació ciutadana
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Programes de diversitat, convivència i mediació ciutadana
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic habitatge Programes de diversitat, convivència i mediació ciutadana
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic mobilitat Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic comunicació Programes de diversitat, convivència i mediació ciutadana