La gestió de la mobilitat als centres de treball

Acció formativa

La gestió de la mobilitat als centres de treball

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
16,0 h
Presencial
16,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Paràmetres bàsics de mobilitat sostenible.- Caracterització de la mobilitat en el municipi o àrea metropolitana. - Marc legislatiu per fomentar la mobilitat sostenible.- Criteris per a la gestió sostenible de la mobilitat als centres de treball. Desplaçaments a peu. Desplaçaments en transport públic. Desplaçaments en bicicleta.- Metodologia dels plans de mobilitat o Plans de desplaçament d’empresa. Objectius i estructura.- Bones pràctiques de gestió de la mobilitat als centres de treball.- Anàlisi de casos reals.

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.- Fomentar la mobilitat sostenible, segura, saludable i equitativa per a accedir als centres de treball.- Entendre l’elaboració dels plans de desplaçament d’empresa (PDE)- Conèixer els impactes de la mobilitat (ambientals, socials i econòmics)- Conèixer els modes tous de mobilitat, baixos en carboni, més eficients i més segurs. - Tenir eines per a gestionar la mobilitat als centres de treball amb criteris de sostenibilitat.- Elaborar una primera estratègia d’intervenció pels centres de treball.

En aquest curs es realitzaran exposicions teòriques, es potenciarà l’intercanvi d’experiències i la participació dels assistents. Es treballarà amb casos reals.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic mobilitat Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat