La gestió de la transparència en organismes dependents o vinculats dels ens locals

Acció formativa
La gestió de la transparència en organismes dependents o vinculats dels ens locals
Àmbit promotor de formació:
Gabinet d’Innovació Digital
Requisits:
S'adreça a personal que fa gestió de la transparència als ens depenents.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 40
Canal:
Videoformació
Durada: 8,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 8,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
Curs

Programa, avaluació i acreditació

* Aspectes bàsics de la transparència.
- La importància de gestionar pensant en la transparència i l'accés a la carpeta ciutadana.
- Àmbits.
- Marc normatiu.
- Recursos.

* El portal de transparència de l'AOC.
- Estructura.
- Aspectes bàsics d'edició.
- Els ítems automàtics.
- Els ítems manuals que es poden extreure de SICALWIN.
- Els ítems que es poden extreure del gestor d'expedients.

* Gestió de la transparència.
- Calendari.
- Quadre de responsabilitats.
- Com millorar la informació del portal (material, infografies, imatges, línies de temps)
- Repàs de recursos disponibles.

*Identificar la informació objecte de transparència activa.
*Conèixer les funcions bàsiques de l'edició del portal de transparència de l'AOC.
*Conèixer els recursos disponibles per a la seva actualització.
*Conèixer eines i recursos per transformar la informació administrativa en informació propera al ciutadà.
*Identificar com organitzar la transparència dins de l'ens de l’organització.

L’acció formativa planteja als participants l'escolta activa i col·laborativa, empatitzant per conèixer les inquietuds i dubtes. Combina aspectes teòrics i pràctics, com la creació d’indicadors i ítems en línia.
Assistència
L'assistència i la participació en les sessions és obligatòria per obtenir l'acreditació de l'acció formativa.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de processos i e-administració
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió de processos i e-administració