La gestió de les reclamacions dels consumidors en les empreses dedicades a un sector comercial

Acció formativa

La gestió de les reclamacions dels consumidors en les empreses dedicades a un sector comercial

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
Nombre de participants:
Mínim
20
Òptim
40
Màxim
60
Canal
Presencial
Durada:
10,0 h
Presencial
10,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Presentació dels diferents serveis d'atenció al client de les empreses participants en el curs.- Descripció de les ofertes d’aquests comerços al mercat.- Vies de reclamació per a aquests serveis.- Discussió de casos pràctics amb les casuístiques que més habitualment es presenten en els serveis públics de consum d'àmbit local.

- Adqirir una visió general de la situació actual de la gestió de les reclamacions de consum que es presenten a les empreses del sector a tractar, de la seva organització, finalitat i de les seves relacions amb els organismes de consum.- Analitzar les diferents ofertes que realitzen les empreses del sector- Consensuar criteris per agilitzar els tràmits de les possibles consultes i/o reclamacions que es puguin produir per part dels clients d'aquestes empreses davant els serveis locals de consum.

Sessions teòrico-pràctiques
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Inspector consum Defensa de les persones consumidores
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic consum Defensa de les persones consumidores